Thursday, June 19, 2008

FUN-FACTS UNKNOWN CONTEST-19TH EDITION-QUESTION


QUESTION:-

I am the great son of Makrand Ram Pandey.I was born in a village near Gwalior.Identify me and name the village where I was born?I became a disciple of Swami Haridas,a great composer.I am considered as an expert of Dhrupad style of singing later.A hill town in Nepal also has the same name as that of mine. I was also an instrumentalist and popularized and improved a musical instrument.Name it. .Today,My followers are refered as the singers from which Gharana?. Please find the picture of the instrument as an attachment.

You can send in your answers through e-mail at manasanayak@gmail.com or SMS it at 09337222518, on or before 9pm today.

Question carries 4 points.

Regards,

Mr.Bay Leaf
09337222518
http://kwizpakodah.blogspot.com/
manasanayak@gmail.com

FUN-FACTS UNKNOWN CONTEST-18TH EDITION-ANSWER-RESULT

Question:- log on to http://kwizpakodah.blogspot.com/2008/06/fun-facts-unknown-contest-18th-edition.html
Answer:- W-Sampooran Singh Kalra(Gulzar),X-Lata Mangeshkar, Y-Hridayanath Mangeshkar,Z-Lekin
Winner:- Gourav Dasgupta
Hall of fame-18th Edition:- 23 all correct entries.

Name Time score
Wasi Manazir 12.24pm 4
Rahul Singhal 11.01am 4
Abhishek Chandak 5.02pm 4
Bhuwan Mahajan 9.04am 4
Gaurav Dasgupta 6.45am 4
Jay Chajjer 12.36pm 4
Vishnumohan Menon 7.55am 4
Prateek Vijayvargia 11.11am 4
Aashish Kumar 2.16pm 4
Tathagata Mukherjee 10.57am 4
Anuradha Sridhar 10.53am 4
Debasish Mishra 7.40am 4
Souvik Mandal 11.09am 4
Deepjyoti Deka 10.14am 4
Bharath 8.08am 4
Ninad 12.44pm 4
Prateek Rath 8.40pm 4
Naimisha 2.59pm 4
Aashish Agrawal 10.24pm 4
Karthik 10.21am 4
Kashturi 10.33pm 4
Jayant Mukherjee 10.31pm 4
Subhomay Das 4


SCOREBOARD:-

Name Score
Deepak Harsha 7.33
Ashish Bhatt 2
Abhishek Kumar 1
Krishna Bhargav 1
Biswajit Pattanayak 6
Prateek Vijayvargia 49.5
Prateek Rath 19
Kalikivayi Suresh 14
Sricharan Iyer 1
Varun Krishna 1
Rahul Singhal 52
Bharath 22
Subhomay 1
Debashish Mishra 13
Aravindan Vijayakumar 1
Aashish Kumar 37.66
Aparna Ganesh 14
M Suresh Kumar 15
Ninad 30.33
Sylvian Patrick 26
Sunny Manchanda 4
Aravind-Tiruchi 0.66
Nambirajan 2.66
Sharat 3
Kamal Rathi 12
Shubhendu Saha 30
Abhishek Chandak 40.66
Tanuj Sethi 9.66
Navneet Bal 0.75
Wasi Manazir 48.16
Anindya B 1
Prabal Chaudhri 1
Gaurav Dasgupta 49.66
Shreyas Joshi 1
Sriram A 2
Asish Agrawal 5
Archana Venugopal 4
Ankesh Agarwal 15.75
Ashish Lath 3
Nrupal Choudhari 1
Vishnu Mohan Menon 48
Deepjyoti Deka 17
Sunil Singh 1
Dhanvanthari Manjunath 24.66
P George 1
Prashant Mannur 8.66
Anubhav Rastogi 1
S Debadutta kar 3
Bhuwan Mahajan 44
Srivatsan Mehta 10
Varun Ramamurthy 9
GS.Sudhakar Rao 1
Siddharth Gongala 10.75
Bhavin Kamdar 2
Pradeep Rao 1.5
Deepanshu 18.33
Harish 9
Ramarathnam 1
Jay chajjer 39
Shaaaaam 7
Uma Murthy 8
Vinod Valecha 7
Tathagat Mukherjee 20
Rupinder R Singh 7
Anuradha Sridhar 24
Mehar Sridhar 7
Siddharth Bose 8
Pradeep Nayak 7
Meena Venkat 1
Debasis Patro 2
Saurabh 4
Naimisha 9
Vardarajan Raghunathan 4
Manoj 1
Syamal Mishra 1
Ajay Parasuram 1
Souvik Mandal 22
Saianjan Ram 1
Sureshkumar 5
Mahesh P 4
Rahul Jadhav 5
Ais Dev 1
Vikas Mishra 1
Mayank Mikhail Mukherjee 18
Bhrumics S 1
coolgal_mishu 1
Abhishek Das 4
Kshira Sagar 9
Vivek M N 1
Preshant Sampath 3
Sudheer Moro 3
Jayant Mukherjee 8
Narayanan Thigarajan 2
Rahul Deshpande 8
Udai bhan Singh 21
Siddharth Gongola 8
Mahesh Kadam 5
Anindya Bhattacharjee 5
Kartikeya Tripathy 5
S Aditya 8
Anirudh Venky 8
Sathya Narayanan 8
Sumant Srivathsan 8
N Sadashiv 8
Anand Babu 8
V Ramachandran 8
Raghav 8
Sridharan Doraivelu 8
Sandeep Kumar 8
Navneet Tiwari 8
Karthik 4
Kashturi 4
Subhamoy Das 4--
Mr.Bay Leaf
Manas Nayak
http://kwizpakodah.blogspot.com/
manasanayak@gmail.com