Monday, July 28, 2008

FUN-FACTS UNKNOWN CONTEST-ANSWERS-RESULTS-28TH LULY


QUESTION:-

Connect it.Explain the connection properly.(Ponder over their unique cricketing performances)

Mail answers by 8pm at manasanayak@gmail.com or SMS at 09337222518.

ANSWER:-

pic1: Saqlain Mustaq

pic2: Wasim Akram

pic3: Chaminda Vaas

Connection: The only three bowlers to have achieved 2 ODI Hat-tricks.


SCOREBOARD:-

Name TOTAL
Wasi Manazir 80
Rahul Singhal 69
Bhuwan Mahajan 10
Gaurav Dasgupta 16
Vishnumohan Menon 12
Kathakoli Dasgupta 7
Kamal Rathi 20
Souvik Mandal 48
Naimisha 18
Udaibhan Singh 31
Sangram Banerjee 70
Ankesh Agarwal 38
Jayanthan 6
Munna Kumar 11
Jay Chajjer 77
Sylvian Patrick 60
Siddharth Gongala 44
Krishna Kumar 7
Ashish Sharma 61
Subhendu Saha 36
Bhrumics S 14
Preshant Sampath 8
Ninad 51
Jayant Mukherjee 11
Amit Pandeya 7
Ankit Kothari 7
Abhishek Kumar 9
Kshira Saagar 22
Bharath 10
Karthik GB 33
Ramchandran V 6
Karthikeya Tripathy 22
Siddharth Gaurav 7
Ashish Kumar 59
Aravind Ghosh 1
Sunil Singh Rana 1
Kashturi 1
Abhishek Das 19
Balaji Sarathy 28
Aparna Ganesh 16
Tathagata Mukherjee 75
Rahul Tirukallam 6
M Suresh Kumar 26
Akshay Anantharaman 6
P Deepak 1
Dipankar Ghosh 72
Parambrahma Mohapatra 5
Debasish Mishra 10
Avijit Khan 7
Aashish Agrawal 2
Vikas Mishra 10
Abhishek Das 4
Sonjita 4
C Ganesh 7
Prateek Vijayvargia 14
Sandeep Manoharan 8
Antony Pidiath 1
Sridharan Doraivelu 9
Deepanshu Berry 4
Anirudh Patil 2
Jacob dijo 1
Swagata Mukherjee 20
Bhavin Kamdar 1
Ravi Arya 32
Senthil Kumar 1
Akshay Bhagotra 1
Siddhartha Biswas 51
Deepjyoti Deka 18
Nikhil Motlag 27
Ashish Lath 3
Biswajit Pattanayak 3
K Ravi Chand 1
Abhishek Sahoo 4
Sandeep Kumar 4
Mehar Sridhar 1
Sumant Srivatsan 1
Pradeep Nayak 1
Prithviraj Vasanth 4
Shrinidhi Ray 1
Harish 4
Shaaam 4
Siddharth Mukund Srivastava 37
Chiranjit Mandhata 20
Ghanm Malviya 18
Prithviraj Vasanth 7
Murali Ramaswamy 3
Husain Poonawala 3
Sujit Patnaik 2
Millan Mohapatra 1There are 26 all correct answer entries.


Name Time score
Wasi Manazir 12.13am 1
Rahul Singhal 1
Souvik Mandal 1
Udaibhan Singh 1
Sangram Banerjee 1
Jay Chhajer 12.21am 1
Sylvian Patrick 1
Ninad 1
Kshira Saagar 1
Karthik GB 1
Ashish Kumar 1
Abhishek Das 1
Tathagata Mukherjee 1
M Suresh Kumar 1
Akshay Anantharaman 1
Dipankar Ghosh 1
Prateek Vijayvargia 1
Deepanshu Berry 1
Swagata Mukherjee 1
Ravi Arya 1
Siddhartha Biswas 1
Deepjyoti Deka 1
Nikhil Motlag 1
Prithviraj Vasanth 1
Siddharth Mukund Srivastava 1
Ghanm Malviya 12.16am 1
MILLAN KUMAR MOHAPATRA 1


WINNER:-WASI MANAZIR
--
Mr.Bay Leaf
Manas Nayak
http://kwizpakodah.blogspot.com/
manasanayak@gmail.com