Thursday, June 26, 2008

FUN-FACTS UNKNOWN CONTEST-26TH EDITION-ANSWER-RESULT

QUESTION:-

log on to http://kwizpakodah.blogspot.com/2008/06/fun-facts-unknown-contest-26th-edition.html

Deadline:-8pm

The question carries 1 point only.

Mail the answers at manasanayak@gmail.com or SMS at 9337222518.

ANSWER:-

Many a people answered about final-man of the match only.However they were man of the match winners in both SF & F.

The only 3 players to get MOM awards in both Semis and Final matches in World Cup Cricket tournaments

Aravinda DeSilva: 1996--- vs India (SF) and Australia (Final)
Shane Warne: 1999---- vs South Africa (SF) and Pakistan (Final)
Mohinder Amarnath: 1983---- vs England (SF) and West Indies (Final)

SCOREBOARD:-

16 ALL CORRECT ANSWER ENTRIES.
WINNER:-WASI MANAZIR
Name Time score
Wasi Manazir 2.13AM 1
Bhuwan Mahajan 2.26AM 1
Vishnumohan Menon 7.57am 1
Subhendu Saha 10.32am 1
Jay Chajjer 2.44PM 1
Sylvian Patrick 10.50am 1
M Sureshkumar 9.25am 1
Santanu Dey 6.45am 1
Sridharan Doraivelu 3.54am 1
Aashish Agrawal 1
Udai Bhan Singh 3.02am 1
Ghanm Malviya 4.54am 1
Tathagata Mukherjee 8.31am 1
Deepak Harsha 10.19am 1
Jacob Dijo 1
Biswajit Pattanayak 1


Name Score
Deepak Harsha 11.33
Ashish Bhatt 2
Abhishek Kumar 1
Krishna Bhargav 1
Biswajit Pattanayak 7
Prateek Vijayvargia 57.5
Prateek Rath 20
Kalikivayi Suresh 14
Sricharan Iyer 1
Varun Krishna 1
Rahul Singhal 69.5
Bharath 22
Subhomay 1
Debashish Mishra 20
Aravindan Vijayakumar 1
Aashish Kumar 48.2
Aparna Ganesh 17
M Suresh Kumar 19
Ninad 43.8
Sylvian Patrick 38.5
Sunny Manchanda 4
Aravind-Tiruchi 0.66
Nambirajan 2.66
Sharat 3
Kamal Rathi 19.5
Shubhendu Saha 46
Abhishek Chandak 52.2
Tanuj Sethi 9.66
Navneet Bal 0.75
Wasi Manazir 63.7
Anindya B 1
Prabal Chaudhri 1
Gaurav Dasgupta 63.2
Shreyas Joshi 1
Sriram A 2
Asish Agrawal 6
Archana Venugopal 4
Ankesh Agarwal 19.75
Ashish Lath 3
Nrupal Choudhari 1
Vishnu Mohan Menon 63.5
Deepjyoti Deka 21
Sunil Singh 1
Dhanvanthari Manjunath 24.66
P George 1
Prashant Mannur 8.66
Anubhav Rastogi 1
S Debadutta kar 3
Bhuwan Mahajan 59.5
Srivatsan Mehta 10
Varun Ramamurthy 14
GS.Sudhakar Rao 1
Siddharth Gongala 21.8
Bhavin Kamdar 2
Pradeep Rao 1.5
Deepanshu 18.33
Harish 15
Ramarathnam 1
Jay chajjer 50
Shaaaaam 7
Uma Murthy 8
Vinod Valecha 7
Tathagat Mukherjee 23
Rupinder R Singh 7
Anuradha Sridhar 26
Mehar Sridhar 7
Siddharth Bose 8
Pradeep Nayak 7
Meena Venkat 1
Debasis Patro 5
Saurabh 4
Naimisha 20.5
Vardarajan Raghunathan 4
Manoj 1
Syamal Mishra 1
Ajay Parasuram 1
Souvik Mandal 31
Saianjan Ram 1
Sureshkumar 7
Mahesh P 7
Rahul Jadhav 5
Ais Dev 1
Vikas Mishra 2
Mayank Mikhail Mukherjee 21
Bhrumics S 1
coolgal_mishu 1
Abhishek Das 8
Kshira Sagar 9
Vivek M N 1
Preshant Sampath 3
Sudheer Moro 3
Jayant Mukherjee 14.5
Narayanan Thigarajan 2
Rahul Deshpande 8
Udai bhan Singh 33
Siddharth Gongola 8
Mahesh Kadam 5
Anindya Bhattacharjee 5
Kartikeya Tripathy 5
S Aditya 8
Anirudh Venky 8
Sathya Narayanan 8
Sumant Srivathsan 10
N Sadashiv 8
Anand Babu 12
V Ramachandran 10
Raghav 8
Sridharan Doraivelu 18
Sandeep Kumar 8
Navneet Tiwari 8
Karthik 7
Kashturi 4
Subhamoy Das 4
Raul 10
Arvindan Vijaykumar 4
Kathakoli Dasgupta 11
Piyush Raithatha 3
Jaya Mukherjee 5
Akshay Anantharaman 5
Akhtar Ali 5
Anil Vuchi 3
Abhishek Kumar 3
Santanu Dey 6
Sandeep Manoharan 4
Pranav Sharma 1
Sunandan 1
Archana Rawell 1
Shashank Sharma 1
Sekhar 1
Rajeev Mishra 2
Akshay Anantharaman 1
Jacob Dijo 1
Ghanm Malviya 1--
Mr.Bay Leaf
Manas Nayak
http://kwizpakodah.blogspot.com/
manasanayak@gmail.com

FUN-FACTS UNKNOWN CONTEST-26TH EDITION-QUESTION

QUESTION:-

Connect it.Explain the connection properly.(Please find the pictures as an attachment.)

Deadline:-8pm

The question carries 1 point only.

Mail the answers at manasanayak@gmail.com or SMS at 9337222518.

FUN-FACTS UNKNOWN CONTES-25TH EDITION-ANSWER-RESULTS

QUESTION:-


Connect it.Explain the connection properly.(Please find the pictures as an attachment.)

Deadline:-8pm

The question carries 1 point only.

Mail the answers at manasanayak@gmail.com or SMS at 9337222518.


THERE ARE ONLY 3 ALL CORRECT ENTRIES.

WINNER:-BHUWAN MAHAJAN
Bhuwan Mahajan 10.07am 1
Sylvian Patrick 12.44pm 1
Akshay Anantharaman 3.52pm 1


SCOREBOARD:-

Name Score
Deepak Harsha 10.33
Ashish Bhatt 2
Abhishek Kumar 1
Krishna Bhargav 1
Biswajit Pattanayak 6
Prateek Vijayvargia 57.5
Prateek Rath 20
Kalikivayi Suresh 14
Sricharan Iyer 1
Varun Krishna 1
Rahul Singhal 68.5
Bharath 22
Subhomay 1
Debashish Mishra 20
Aravindan Vijayakumar 1
Aashish Kumar 48.2
Aparna Ganesh 17
M Suresh Kumar 18
Ninad 43.8
Sylvian Patrick 37.5
Sunny Manchanda 4
Aravind-Tiruchi 0.66
Nambirajan 2.66
Sharat 3
Kamal Rathi 19.5
Shubhendu Saha 45
Abhishek Chandak 52.2
Tanuj Sethi 9.66
Navneet Bal 0.75
Wasi Manazir 61.7
Anindya B 1
Prabal Chaudhri 1
Gaurav Dasgupta 63.2
Shreyas Joshi 1
Sriram A 2
Asish Agrawal 5
Archana Venugopal 4
Ankesh Agarwal 19.75
Ashish Lath 3
Nrupal Choudhari 1
Vishnu Mohan Menon 62.5
Deepjyoti Deka 21
Sunil Singh 1
Dhanvanthari Manjunath 24.66
P George 1
Prashant Mannur 8.66
Anubhav Rastogi 1
S Debadutta kar 3
Bhuwan Mahajan 58.5
Srivatsan Mehta 10
Varun Ramamurthy 14
GS.Sudhakar Rao 1
Siddharth Gongala 21.8
Bhavin Kamdar 2
Pradeep Rao 1.5
Deepanshu 18.33
Harish 15
Ramarathnam 1
Jay chajjer 49
Shaaaaam 7
Uma Murthy 8
Vinod Valecha 7
Tathagat Mukherjee 22
Rupinder R Singh 7
Anuradha Sridhar 26
Mehar Sridhar 7
Siddharth Bose 8
Pradeep Nayak 7
Meena Venkat 1
Debasis Patro 5
Saurabh 4
Naimisha 20.5
Vardarajan Raghunathan 4
Manoj 1
Syamal Mishra 1
Ajay Parasuram 1
Souvik Mandal 31
Saianjan Ram 1
Sureshkumar 7
Mahesh P 7
Rahul Jadhav 5
Ais Dev 1
Vikas Mishra 2
Mayank Mikhail Mukherjee 21
Bhrumics S 1
coolgal_mishu 1
Abhishek Das 8
Kshira Sagar 9
Vivek M N 1
Preshant Sampath 3
Sudheer Moro 3
Jayant Mukherjee 14.5
Narayanan Thigarajan 2
Rahul Deshpande 8
Udai bhan Singh 32
Siddharth Gongola 8
Mahesh Kadam 5
Anindya Bhattacharjee 5
Kartikeya Tripathy 5
S Aditya 8
Anirudh Venky 8
Sathya Narayanan 8
Sumant Srivathsan 10
N Sadashiv 8
Anand Babu 12
V Ramachandran 10
Raghav 8
Sridharan Doraivelu 17
Sandeep Kumar 8
Navneet Tiwari 8
Karthik 7
Kashturi 4
Subhamoy Das 4
Raul 10
Arvindan Vijaykumar 4
Kathakoli Dasgupta 11
Piyush Raithatha 3
Jaya Mukherjee 5
Akshay Anantharaman 5
Akhtar Ali 5
Anil Vuchi 3
Abhishek Kumar 3
Santanu Dey 5
Sandeep Manoharan 4
Pranav Sharma 1
Sunandan 1
Archana Rawell 1
Shashank Sharma 1
Sekhar 1
Rajeev Mishra 2
Akshay Anantharaman 1
ANSWER:-

They are the two players defeated by Prakash and Gopichand who won All England Open Badminton only on two occassions.

1. Prakash Padukone won the coveted All England Open title in 1980 with a victory over Indonesian rival Liem Swie King.(Picture-25.1)

2. Pullela Gopi Chand won the All England Open Badminton Championships in 2001 defeating Chen Hong (Picture-25.2) of China in the finals. He became the second Indian to achieve this feat after Prakash Padukone, who won it in 1980.

Regards,


Mr.Bay Leaf
9337222518
http://kwizpakodah.blogspot.com/
manasanayak@gmail.com