Monday, June 23, 2008

FUN-FACTS UNKNOWN CONTEST-23RD EDITION-ANSWER-RESULTS

QUESTION:-

LOG ON TO http://kwizpakodah.blogspot.com/2008/06/fun-facts-unknown-contest-23rd-edition.html

ANSWER:-
All these are the former logos of Mazda Motor Corporation.

Surprisingly,there were only 3 all correct answer entries.

Rahul Singhal 00.41am 1
Vishnumohan Menon 01.23pm 1
Sylvian Patrick 3.03am 1


WINNER:-

Rahul Singhal

SCOREBOARD:-


Name Score
Deepak Harsha 8.33
Ashish Bhatt 2
Abhishek Kumar 1
Krishna Bhargav 1
Biswajit Pattanayak 6
Prateek Vijayvargia 52.5
Prateek Rath 20
Kalikivayi Suresh 14
Sricharan Iyer 1
Varun Krishna 1
Rahul Singhal 67.5
Bharath 22
Subhomay 1
Debashish Mishra 18
Aravindan Vijayakumar 1
Aashish Kumar 48.2
Aparna Ganesh 17
M Suresh Kumar 18
Ninad 41.8
Sylvian Patrick 34.5
Sunny Manchanda 4
Aravind-Tiruchi 0.66
Nambirajan 2.66
Sharat 3
Kamal Rathi 17.5
Shubhendu Saha 43
Abhishek Chandak 52.2
Tanuj Sethi 9.66
Navneet Bal 0.75
Wasi Manazir 61.7
Anindya B 1
Prabal Chaudhri 1
Gaurav Dasgupta 61.2
Shreyas Joshi 1
Sriram A 2
Asish Agrawal 5
Archana Venugopal 4
Ankesh Agarwal 19.75
Ashish Lath 3
Nrupal Choudhari 1
Vishnu Mohan Menon 60.5
Deepjyoti Deka 21
Sunil Singh 1
Dhanvanthari Manjunath 24.66
P George 1
Prashant Mannur 8.66
Anubhav Rastogi 1
S Debadutta kar 3
Bhuwan Mahajan 55.5
Srivatsan Mehta 10
Varun Ramamurthy 14
GS.Sudhakar Rao 1
Siddharth Gongala 19.8
Bhavin Kamdar 2
Pradeep Rao 1.5
Deepanshu 18.33
Harish 15
Ramarathnam 1
Jay chajjer 47
Shaaaaam 7
Uma Murthy 8
Vinod Valecha 7
Tathagat Mukherjee 22
Rupinder R Singh 7
Anuradha Sridhar 26
Mehar Sridhar 7
Siddharth Bose 8
Pradeep Nayak 7
Meena Venkat 1
Debasis Patro 5
Saurabh 4
Naimisha 20.5
Vardarajan Raghunathan 4
Manoj 1
Syamal Mishra 1
Ajay Parasuram 1
Souvik Mandal 29
Saianjan Ram 1
Sureshkumar 5
Mahesh P 7
Rahul Jadhav 5
Ais Dev 1
Vikas Mishra 2
Mayank Mikhail Mukherjee 21
Bhrumics S 1
coolgal_mishu 1
Abhishek Das 8
Kshira Sagar 9
Vivek M N 1
Preshant Sampath 3
Sudheer Moro 3
Jayant Mukherjee 14.5
Narayanan Thigarajan 2
Rahul Deshpande 8
Udai bhan Singh 32
Siddharth Gongola 8
Mahesh Kadam 5
Anindya Bhattacharjee 5
Kartikeya Tripathy 5
S Aditya 8
Anirudh Venky 8
Sathya Narayanan 8
Sumant Srivathsan 10
N Sadashiv 8
Anand Babu 12
V Ramachandran 10
Raghav 8
Sridharan Doraivelu 15
Sandeep Kumar 8
Navneet Tiwari 8
Karthik 7
Kashturi 4
Subhamoy Das 4
Raul 10
Arvindan Vijaykumar 4
Kathakoli Dasgupta 9
Piyush Raithatha 3
Jaya Mukherjee 5
Akshay Anantharaman 5
Akhtar Ali 5
Anil Vuchi 3
Abhishek Kumar 3
Santanu Dey 3
--
Mr.Bay Leaf
09337222518
http://kwizpakodah.blogspot.com/
manasanayak@gmail.com

FUN-FACTS UNKNOWN CONTEST-23RD EDITION-QUESTION

QUESTION:-

Connect it?Connect the three pictures in attachment.

It carries only 1 point.
You can e-mail it to manasanayak@gmail.com or SMS it to 9337222518 by 8pm.
Regards,

Mr.Bay Leaf
Manas Nayak
http://kwizpakodah.blogspot.com/
manasanayak@gmail.com