Saturday, June 28, 2008

FUN-FACTS UNKNOWN CONTEST-28TH EDITION-QUESTION

QUESTION:-

Identify the man - X , in the note?His great work-Y, is listed among the one hundred most influential books, according to Seymour-Smith.Name it.X used this phrase-Z, only thrice in his book,however now it is a popular term in economics.Name it.

The question carries 3 points.

mail the answer at manasanayak@gmail.com or SMS at 9337222518 by 8pm.

Name Score
Deepak Harsha 11.33
Ashish Bhatt 2
Abhishek Kumar 1
Krishna Bhargav 1
Biswajit Pattanayak 7
Prateek Vijayvargia 60.5
Prateek Rath 26
Kalikivayi Suresh 14
Sricharan Iyer 1
Varun Krishna 1
Rahul Singhal 72.5
Bharath 22
Subhomay 1
Debashish Mishra 23
Aravindan Vijayakumar  1
Aashish Kumar 54.2
Aparna Ganesh 20
M Suresh Kumar 22
Ninad 46.8
Sylvian Patrick 41.5
Sunny Manchanda 4
Aravind-Tiruchi 0.66
Nambirajan 2.66
Sharat 3
Kamal Rathi 28.5
Shubhendu Saha 49
Abhishek Chandak 52.2
Tanuj Sethi 9.66
Navneet Bal 0.75
Wasi Manazir 73.7
Anindya B 1
Prabal Chaudhri 1
Gaurav Dasgupta 68.2
Shreyas Joshi 1
Sriram A 2
Asish Agrawal 9
Archana Venugopal 4
Ankesh Agarwal 19.75
Ashish Lath 3
Nrupal Choudhari 1
Vishnu Mohan Menon 69.5
Deepjyoti Deka 24
Sunil Singh 1
Dhanvanthari Manjunath  27.66
P George 1
Prashant Mannur 8.66
Anubhav Rastogi 1
S Debadutta kar 4
Bhuwan Mahajan 65.5
Srivatsan Mehta 10
Varun Ramamurthy 14
GS.Sudhakar Rao 1
Siddharth Gongala 27.8
Bhavin Kamdar 2
Pradeep Rao 1.5
Deepanshu 18.33
Harish 15
Ramarathnam 1
Jay chajjer 59
Shaaaaam 7
Uma Murthy 8
Vinod Valecha 7
Tathagat Mukherjee 30
Rupinder R Singh 7
Anuradha Sridhar 26
Mehar Sridhar 7
Siddharth Bose 8
Pradeep Nayak 7
Meena Venkat 1
Debasis Patro 11
Saurabh 4
Naimisha 26.5
Vardarajan Raghunathan 4
Manoj 1
Syamal Mishra 1
Ajay Parasuram 1
Souvik Mandal 37
Saianjan Ram 1
Sureshkumar 7
Mahesh P 7
Rahul Jadhav 5
Ais Dev 1
Vikas Mishra 2
Mayank Mikhail Mukherjee 27
Bhrumics S 2
coolgal_mishu 1
Abhishek Das 8
Kshira Sagar 9
Vivek M N 1
Preshant Sampath 3
Sudheer Moro 3
Jayant Mukherjee 14.5
Narayanan Thigarajan 2
Rahul Deshpande 8
Udai bhan Singh 36
Siddharth Gongola 8
Mahesh Kadam 5
Anindya Bhattacharjee 5
Kartikeya Tripathy 8
S Aditya 8
Anirudh Venky 8
Sathya Narayanan 8
Sumant Srivathsan 13
N Sadashiv 8
Anand Babu 12
V Ramachandran 10
Raghav 8
Sridharan Doraivelu 21
Sandeep Kumar 8
Navneet Tiwari 8
Karthik 10
Kashturi 4
Subhamoy Das 4
Raul 10
Arvindan Vijaykumar 4
Kathakoli Dasgupta 17
Piyush Raithatha 3
Jaya Mukherjee 5
Akshay Anantharaman 8
Akhtar Ali 5
Anil Vuchi 3
Abhishek Kumar 3
Santanu Dey 6
Sandeep Manoharan 4
Pranav Sharma 1
Sunandan 1
Archana Rawell 1
Shashank Sharma 1
Sekhar 1
Rajeev Mishra 2
Akshay Anantharaman  1
Jacob Dijo 1
Ghanm Malviya 7
Sangram Banerjee 3
Balaji Sarathy 6
Anand Babu 3
Ankit Kothari 3
Rohit Krishnan 3
Dipankar Ghosh 3
K Shiv Kumar 3
Siddhath Biswas 2
Manasvi Tyagi 3
Ashish Sharma 3
Preshant Sampath 3
Murali Ramaswamy 3


--
Mr.Bay Leaf
Manas Nayak
http://kwizpakodah.blogspot.com/
manasanayak@gmail.com