Sunday, June 15, 2008

FUN-FACTS UNKNOWN CONTEST-15TH EDITION-RESULTS/ANSWER

QUESTION:-

Log on to http://kwizpakodah.blogspot.com/2008/06/fun-facts-unknown-contest-15th-edition.html

ANSWER:-

A-Allahabad (Prayag)
B-Haridwar
C-Ujjain
D-Nashik
(In fact,no problem with the order of A,B,C & D)
E- Kumbhmela

Each twelve-year cycle includes one Maha Kumbh Mela (Great Kumbh Mela) at Prayag.
Every six years there is an Ardh or Half Mela at Prayag.

There were 16 correct answer entries.However I was expecting more answers as the question was a sitter.

Name Time score
Wasi Manazir 04.32am 5
Rahul Singhal 00.44am 5
Abhishek Chandak 01.59am 5
Bhuwan Mahajan 00.39am 5
Ninad 2.51pm 5
Gaurav Dasgupta 8.49am 5
Jay Chajjer 00.44am 5
Vishnumohan Menon 00.35am 5
Prateek Vijayvargia 11.24am 5
Aashish Kumar 2.49pm 5
Deepanshu 8.44am 5
Mahesh Kadam 9.42am 5
Udaibhan Singh 12.00pm 5
Deepak Harsha 12.05pm 5
Prateek Rath 12.22pm 5
Biswajit Pattanayak 4.41pm 5


WINNER:-
Vishnumohan Menon wins again.

SCOREBOARD:-

Score
Deepak Harsha 7.33
Ashish Bhatt 2
Abhishek Kumar 1
Krishna Bhargav 1
Biswajit Pattanayak 6
Prateek Vijayvargia 34.5
Prateek Rath 15
Kalikivayi Suresh 14
Sricharan Iyer 1
Varun Krishna 1
Rahul Singhal 36
Bharath 18
Subhomay 1
Debashish Mishra 1
Aravindan Vijayakumar 1
Aashish Kumar 25.66
Aparna Ganesh 6
M Suresh Kumar 3
Ninad 26.33
Sylvian Patrick 18
Sunny Manchanda 4
Aravind-Tiruchi 0.66
Nambirajan 2.66
Sharat 3
Kamal Rathi 12
Shubhendu Saha 13
Abhishek Chandak 24.66
Tanuj Sethi 1.66
Navneet Bal 0.75
Wasi Manazir 32.16
Anindya B 1
Prabal Chaudhri 1
Gaurav Dasgupta 37.66
Shreyas Joshi 1
Sriram A 2
Asish Agrawal 1
Archana Venugopal 4
Ankesh Agarwal 7.75
Ashish Lath 3
Nrupal Choudhari 1
Vishnu Mohan Menon 36
Deepjyoti Deka 12
Sunil Singh 1
Dhanvanthari Manjunath 11.66
P George 1
Prashant Mannur 8.66
Anubhav Rastogi 1
S Debadutta kar 3
Bhuwan Mahajan 32
Srivatsan Mehta 10
Varun Ramamurthy 9
GS.Sudhakar Rao 1
Sidharth Gongala 2.75
Bhavin Kamdar 2
Pradeep Rao 1.5
Deepanshu 18.33
Harish 1
Ramarathnam 1
Jay chajjer 27
Shaaaaam 7
Uma Murthy 8
Vinod Valecha 7
Tathagat Mukherjee 8
Rupinder R Singh 7
Anuradha Sridhar 12
Mehar Sridhar 7
Siddharth Bose 8
Pradeep Nayak 7
Meena Venkat 1
Debasis Patro 2
Saurabh 4
Naimisha 5
Vardarajan Raghunathan 4
Manoj 1
Syamal Mishra 1
Ajay Parasuram 1
Souvik Mandal 6
Saianjan Ram 1
Sureshkumar 5
Mahesh P 4
Rahul Jadhav 5
Ais Dev 1
Vikas Mishra 1
Mayank Mikhail Mukherjee 8
Bhrumics S 1
coolgal_mishu 1
Abhishek Das 4
Kshira Sagar 1
Vivek M N 1
Preshant Sampath 3
Sudheer Moro 3
Jayant Mukherjee 4
Narayanan Thigarajan 2
Rahul Deshpande 4
Udaibhan Singh 9
Siddharth Gongola 4
Mahesh Kadam 5


Mr.Bay Leaf
09337222518
http://kwizpakodah.blogspot.com/
manasanayak@gmail.com